Gelsenkirchen Alfred Zingler

Gelsenkirchen Alfred Zingler

 
צמד בניינים הממוקמים בשכונה בעלת שטחים ירוקים רחבים ובסמוך לאצטדיון הכדורגל של קבוצת הפאר שאלקה 04. הפרויקט כולל 13 דירות מגורים ושש חניות מקורות.

עם רכישת הפרויקט השלמנו תהליך פרצלציה אשר בעקבותיו ניתן למכור את הדירות כיחידות נפרדות. כמו כן, בוצע שדרוג של מערכת החשמל ופעולות לאיטום ובידוד על מנת למזער את תחלופת הדיירים. בנוסף מתוכנן ביצוע סקר מקיף על ידי משרד אדריכלים להעלאת הניצולת האנרגטית של הנכס ובחינת היעילות והכדאיות הכלכלית של השבחה עתידית.

רוצים לקבל פרטים על הנכס?

פרטי הנכס

Property Type : דירה
Purpose : מכירה
Status : Normal
כתובת : רחוב, עיר
קומה : 1

Find on Map

WhatsApp chat